2015-2016/1 (őszi) szemeszter
Bevezetés a biostatisztika alkalmazásába
Kurzus doktoranduszoknak és diákkörösöknek

(Előadás: 28 óra, 2 kredit)

A kurzus időpontja: csütörtökönként 14.00-15.45 óra között.  Első alkalom: 2015.09.17., 14.00 óra

A kurzus színhelye:
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI)
 Budapest VIII. Szigony utca 43.
Megközelítés: 3-as metró, Klinikák megállótól 1 perc séta a kijárattól balra lévő épület bejárata felé.

Tanuláshoz felhasználható magyar nyelvű könyvek:
1. „Biometria az orvosi gyakorlatban” (Dinya Elek, Medicina, 2011)
2. „Biostatisztika a klinikumban. Alapfogalmak és módszerek feladatok megoldásához”
(Prohászka Zoltán - Füst György - Dinya Elek, Semmelweis Kiadó, 2009)
3. Biostatisztika a klinikumban. Feladatok megoldása SAS Enterprise Guide használatával (Dinya Elek, Medicína Kiadó, 2013)

Időpont

Előadó

Téma ( letölthető tananyag, példák, könyv fejezetei)

2015.09.17.

Dinya Elek

Bevezetés a valószínűség-számításba I.
Kombinatórika alapjai. Események, eseményalgebra. Kolmogorov – axiómák. Valószínűségi modellek. Feltételes valószínűség, Bayes tétele, nagy számok törvényei.
Tananyag rtf (nyomtatásra, ~1 MB!) , tananyag (pdf, 221k) , zip (76kB)

2015.09.24.

Dinya Elek

Bevezetés a valószínűség-számításba II.
Valószínűségi eloszlások: eloszlás és sűrűségfüggvények. Két és több dimenziós eloszlások.

2015.10.01

Prohászka Zoltán

Populáció, minta és adatok: mintavételezés a klinikumban. Következmények. Előadás anyaga ítt olvasható >>>:

2015.10.08.

Dinya Elek

Adatredukciók: leíró statisztikai vizsgálatok (átlag, szórás, modus, stb. Grafikus ábrázolás. Konfidencia intervallum jelentősége.

2015.10.15.

Dinya Elek

Adatok előkészítése a statisztikai programok számára. Statisztikai programok szerepe az adatok vizsgálatában: Excel, STATISTICA program, Internetes lehetőségek

2015.10.22.

Dinya Elek

Paraméteres próbák I.: döntések statisztikai háttere, hipotézis vizsgálat.Student-próbák.

2015.10.29.

Makara Gábor

Paraméteres próbák II.: Variancia analízis (ANOVA) I.
Alapfogalmak, kísérleti elrendezések,
post-hoc tesztek elve, gyakorlata ( ANOVA-diák )

2015.11.05.

Makara Gábor

Paraméteres próbák III.: Variancia analízis (ANOVA-II). Bonyolultabb elrendezések kivitelezése, értékelése.

2015.11.12.

Makara Gábor

Nemparaméteres próbák: Két független illetve összefüggő csoport összehasonlítása: paraméteres és nem paraméteres eljárások.
Bemutató anyagok:
Excel file: benne megoldandó feladat a Mann-Whitney.xls-ben , Előjel próba táblázata , Wilcoxon féle előjeles rangpróba táblázata , Chamberlain cikke a többszörös munkahipotézisekről Előadás anyaga >>>

2015.11.19.

Dinya Elek

Kapcsolat vizsgálat I: egy és többváltozós lineáris regressziós vizsgálatok és alkalmazásaik a klinikumban Előadás anyag >>>

2015.11.26.

Prohászka Zoltán

Kapcsolat vizsgálat II: Egy és többváltozós logisztikus regressziós vizsgálatok és alkalmazásaik a klinikumban. Előadás anyag >>>

2015.12.03.

Prohászka Zoltán

Kontingencia táblák jelentősége és használata az epidemiológiában, diagnosztikában: RR, OR. Előadás anyaga ítt olvasható >>>:

2015.12.10.

Dinya Elek

Feladatok megoldása: STATISTICA, SAS, R programok használata.

2015.12.17.

1.     Vizsga: 14.00 óra

 

Helyszín: IX.- ker. Ferenc tér 15. II. em./202.

 

Vizsga jellege: szóbeli, max. 20 .

Vizsgáztatók: Makara Gábor, Dinya Elek

Vizsga kérdések

Előzetes email jelentkezés:

dinya.elek@public.semmelweis-univ.hu

2016.01.07.

2.     Vizsga:14.00 óra

Helyszín: IX.- ker. Ferenc tér 15. II. em./202.

 

Vizsga jellege: szóbeli, max. 20 .

Vizsgáztatók: Makara Gábor, Dinya Elek

Előzetes email jelentkezés:

dinya.elek@public.semmelweis-univ.hu

Regisztráció a kurzusra: www.eii.hu

azon belül: Kutatás/PhD Iskola / Regisztráció.