2018-2019. Őszi szemeszter

Bevezetés a biometriába
Kurzus doktoranduszoknak és diákkörösöknek

Kurzus kódja: 0008-KV
Előadás: 28 óra
Kredit: 2
A kurzus időpontja: csütörtök 16.30-18.00 óra között.
       Első alkalom: 2018.09.20., 16.30 óra.
A kurzus helye: Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI)
       Budapest VIII. Szigony utca 43.
Megközelítés: 3-as metró, Klinikák megállóig,onnan 1 perc séta a kijárattól balra lévő épület bejárata felé.

Tanuláshoz felhasználható magyar nyelvű könyvek:
1. Biostatisztika a klinikumban. Alapfogalmak és módszerek feladatok megoldásához
    (Prohászka Zoltán - Füst György - Dinya Elek, Semmelweis Kiadó, 2009)
2. Biometria az orvosi gyakorlatban (Dinya Elek, Medicina, 2017)

Előadások sorszáma  Időpontok
    Előadó     Téma   
1. 2018.09.20.  Makara Gábor
Dinya Elek
Bevezető: kurzus célja, a biostatisztika alkalmazásának szükségessége, problémák az alkalmazásával, a reprodukálhatóság kérdése.
Bevezetés a valószínűség-számításba I.: kombinatórikai fogalmak, események, eseményalgebra. Kolmogorov – axiómák. Valószínűségi modellek. Bayes elmélet.    
2.  2018.09.27. Dinya Elek Bevezetés a valószínűség-számításba II. valószínűségi eloszlások: eloszlás és sűrűségfüggvények. Két és több dimenziós eloszlások.
3. 2018.10.04. Prohászka Zoltán Populáció, minta és adatok: mintavételezés a klinikumban. Következmények.
4. 2018.10.11. Dinya Elek Adatok előkészítése a statisztikai programok számára. Statisztikai programok szerepe az adatok vizsgálatában: Excel, STATISTICA program, Internetes lehetőségek.

Adatredukciók: leíró statisztikai vizsgálatok (átlag, szórás, modus, stb. Grafikus ábrázolás. Konfidencia intervallum jelentősége.
5.  2018.10.18. Dinya Elek Paraméteres próbák-I.: döntések statisztikai háttere, hipotézis vizsgálat. Két független illetve összefüggő minta összehasonlítása: Student-próbák
6. 2018.10.25. Makara Gábor Nemparaméteres próbák: Két független illetve összefüggő minta összehasonlítása: előjel-teszt, Wilcoxon-teszt. Mann-Whitney U-teszt.
7. 2018.11.08. Dinya Elek
Makara Gábor
ZH teszt az 1-6. előadások anyagából.

Paraméteres próbák II.:
Variancia analízis (ANOVA) I.
Alapfogalmak, kísérleti elrendezések.    
8. 2018.11.15. Makara Gábor Paraméteres próbák II.: Variancia analízis (ANOVA) I.
Kísérleti elrendezések (folyt.), post-hoc tesztek elve, gyakorlata.
9. 2018.11.22. Makara Gábor Paraméteres próbák III.: Variancia analízis (ANOVA-II). Bonyolultabb elrendezések kivitelezése, értékelése.
10. 2018.11.29. Prohászka Zoltán Kontingencia táblák: jelentősége és használata az epidemiológiában, diagnosztikában: RR, OR, CI.
11. 2018.12.06. Dinya Elek Kapcsolat vizsgálat I: egy és többváltozós lineáris regressziós vizsgálatok és alkalmazásaik a klinikumban 
12. 2018.12.13. Prohászka Zoltán Kapcsolat vizsgálat II: Egy és többváltozós logisztikus regressziós vizsgálatok és alkalmazásaik a klinikumban.
13.  2018.12.20. Dinya Elek ZH teszt a 8-12. előadások anyagából.

Konzultáció.
                
Kurzussal kapcsolatos tudnivalók:
1. Vizsga csak érvényes Neptun regisztrációval lehetséges.
2. A két ZH összpontszáma alapján (60-80%: megfelelt, >80%: kiválóan megfelelt) megajánlott vizsga eredmény lehetséges.
3. Kurzus honlapja: xenia.sote.hu