2017-2018/1 (őszi) szemeszter

Bevezetés a biostatisztika alkalmazásába

Kurzus doktoranduszoknak és diákkörösöknek
Előadás: 28 óra, 2 kredit.

A kurzus időpontja:
csütörtökönként 16.30-18.00 óra között.
        Első alkalom: 2017.09.14., 16.30 óra
A kurzus színhelye: Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI)
        Budapest VIII. Ker Szigony utca 43.
Megközelítés: 3-as metró, Klinikák megállótól 1 perc séta a kijárattól balra lévő épület bejárata felé.

Tanuláshoz felhasználható magyar nyelvű könyvek:
1. Biostatisztika a klinikumban. Alapfogalmak és módszerek feladatok megoldásához
    (Prohászka Zoltán - Füst György - Dinya Elek, Semmelweis Kiadó, 2009)
2. Biometria az orvosi gyakorlatban (Dinya Elek, Medicina, 2017)
3. Biostatisztika a klinikumban. Feladatok megoldása SAS Enterprise Guide használatával (Dinya
    Elek, Medicína Kiadó, 2013)

Figyelem: 2017.10.05-én az előadás 17.30-kor kezdődik!

Előadások sorszáma  Időpontok
    Előadó     Téma     Előadásanyagok
1. 2017.09.14.  Makara Gábor
Dinya Elek
Bevezető: kurzus célja, a biostatisztika alkalmazásának szükségessége, problémák az alkalmazásával, a reprodukálhatóság kérdése.
Bevezetés a valószínűség-számításba I.: kombinatórikai fogalmak, események, eseményalgebra. Kolmogorov – axiómák. Valószínűségi modellek.     
Makara Gábor
1-Dinya Elek

2.  2017.09.21. Dinya Elek Bevezetés a valószínűség-számításba II. valószínűségi eloszlások: eloszlás és sűrűségfüggvények, Két és több dimenziós eloszlások. 2-Dinya Elek
3. 2017.09.28. Prohászka Zoltán Populáció, minta és adatok: mintavételezés a klinikumban. Következmények. 3-Prohászka Zoltán
4. 2017.10.05.
17:30-19:00
Dinya Elek Adatok előkészítése a statisztikai programok számára. Statisztikai programok szerepe az adatok vizsgálatában: Excel, STATISTICA program, Internetes lehetőségek Adatredukciók: leíró statisztikai vizsgálatok (átlag, szórás, modus, stb. Grafikus ábrázolás. Konfidencia intervallum jelentősége. 4-Dinya Elek
5.  2017.10.12. Dinya Elek Paraméteres próbák I.: döntések statisztikai háttere, hipotézis vizsgálat. Két független illetve összefüggő csoport összehasonlítása: Student-próbák 5-Dinya Elek
6. 2017.10.19. Makara Gábor Nemparaméteres próbák: Két független illetve összefüggő csoport összehasonlítása: Sign-teszt, Wilcoxon-teszt. Mann-Whitney U-teszt. 6-Makara Gábor
7. 2017.10.26. Dinya Elek
Makara Gábor
ZH teszt az 1-6. előadások anyagából.

Paraméteres próbák II.:
Variancia analízis (ANOVA) I.
Alapfogalmak, kísérleti elrendezések.    
7-Makara Gábor
8. 2017.11.02. Makara Gábor Paraméteres próbák II.: Variancia analízis (ANOVA) I.
Kísérleti elrendezések (folyt.), post-hoc tesztek elve, gyakorlata.
8-Makara Gábor
9. 2017.11.09. Makara Gábor Paraméteres próbák III.: Variancia analízis (ANOVA-II). Bonyolultabb elrendezések kivitelezése, értékelése. 9-Makara Gábor
Tesztkérdések (válaszokkal)
10. 2017.11.16. Prohászka Zoltán Kontingencia táblák: jelentősége és használata az epidemiológiában, diagnosztikában: RR, OR, CI. 10-Prohászka Zoltán
11. 2017.11.23. Dinya Elek Kapcsolat vizsgálat I: egy és többváltozós lineáris regressziós vizsgálatok és alkalmazásaik a klinikumban  11-Dinya Elek
12. 2017.11.30. Prohászka Zoltán Kapcsolat vizsgálat II: Egy és többváltozós logisztikus regressziós vizsgálatok és alkalmazásaik a klinikumban. 12-Prohászka Zoltán
13.  2017.12.07. Dinya Elek ZH teszt a 8-12. előadások anyagából.

Konzultáció.
A ZH eredményei
2017.12.14. Vizsga: 15.00 óra
Helyszín: KOKI
Vizsga jellege: szóbeli, max. 20 fő.
Vizsgáztatók: Makara Gábor, Dinya Elek
Előzetes email jelentkezés: dinya.elek@public.semmelweis-univ.hu
Tételek
2018.01.11. Vizsga:15.00 óra
Helyszín: KOKI
Vizsga jellege: szóbeli, max. 20 fő.
Vizsgáztatók: Makara Gábor, Dinya Elek
Előzetes email jelentkezés: dinya.elek@public.semmelweis-univ.hu
                
Kurzussal kapcsolatos tudnivalók:
1. Vizsga csak érvényes Neptun regisztrációval lehetséges.
2. A két ZH összpontszáma alapján (60-80%: megfelelt, >80%: kiválóan megfelelt) megajánlott vizsga eredmény lehetséges.
3. Kurzus honlapja: xenia.sote.hu