2.2 Milyen installációs "trükkök" vannak?


Az OS/2 Warp installációja az esetek többségében problémamentes. A sikertelen telepítések igen nagy százalékban visszavezethetôk valamilyen hardver problémára. Az is elôfordulhat, hogy nem sikerül a telepítés, viszont DOS alatt tökéletesen mûködik a PC néhány ritka és megmagyarázhatatlan "lefagyástól" eltekintve. Azonban ezek a "lefagyások" ugyanazon hardver problémá(k)nak lehetnek a következményei, amely(ek) miatt nem installálható az OS/2. Ilyen esetekben feltétlenül ellenôrizzük gépünket. Különösen legyünk tekintettel arra, hogy ne használjunk különbözô idôzítésû RAM memória blokkokat, valamint nézzük meg, hogy az alaplapon és kártyákon található összes kapcsoló (jumper) helyes állásban van-e. Ha nem tudjuk elkerülni a különbözô sebességû blokkok használatát, akkor a leglassabb blokkot tegyük az elsô (legalacsonyabb címû) foglalatba.

Problémák forrása lehet még olyan kártyák egyidejû jelenléte, melyek azonos IRQ-t (esetleg DMA csatornát) használnak. Míg a DOS ezt "eltûri", addig az OS/2-ben ez nem engedélyezett, kivéve a COM1/COM3 és COM2/COM4 soros portok IRQ-ját.

Az IRQ vonalak elterjedt felhasználása:

IRQ:Szokásos felhasználás:
0Rendszeridôzítô óra
1Billentyûzet puffer
2Alárendelt megszakítás-kezelô, eredetileg képernyôvezérlô
3COM2 soros port
4COM1 soros port
5LPT2 párhuzamos port (második nyomtató). Általában szabad.
6Floppy meghajtóvezérlô
7LPT1 párhuzamos port (elsô nyomtató)
8Rendszeridô
9IRQ 2 átirányítása
10szabad
11szabad
12néhány gépen energiatakarékossági (green) funkció, esetleg PS/2 egér
13matematikai társprocesszor
14elsôdleges merevlemez vezérlô (IDE)
15másodlagos merevlemez vezérlô (IDE), néhány gépen energiatakarékossági (green) funkció

A DMA csatornák elterjedt felhasználása:

DMA:Szokásos felhasználás:
0Memória frissítés
1Hangkártya
2Floppy meghajtó
3szabad

Ha semmilyen hardver problémát nem találunk, akkor próbálkozhatunk a turbo gomb (ha van), a külsô (external), esetleg belsô (internal) gyorsítótár (cache) és a VIDEO ROM SHADOW opciók (mindegyik a CMOS SETUP-ban található) kikapcsolásával az installáció idejére.

Viszonylag gyakran fordul elô probléma a Cyrix processzoros gépekkel. A 486 40MHz-es modell például nem tud üzembiztosan multitaszkolni. Ha sikerül is az install, a gép mûködését folyamatos TRAP-ek kísérik. Ilyenkor szinte biztosan segít, ha levisszük a processzor órajelét 33MHz-re.

A 80486 VIP típusú alaplap dokumentációja külön figyelmeztet, hogy Cyrix CPU használata esetén a BIOS Setup "Extended BIOS RAM Area" paraméterét "DOS 1K"-ra kell állítani. Ezt az alaplapot arról is meg lehet ismerni, hogy egy hibás felirat (SECONDRAY HDD) található rajta.

Szintén gyakran visszatérô probléma szokott lenni a telepítés SONY 55E CD-ROM-ról. Ennek az a magyarázata, hogy ezek a CD-ROM-ok nem követik tökéletesen az ATAPI szabványt és erre a régebbi meghajtók nem voltak felkészítve. Ebben az esetben töltsük le a legújabb ATAPI.ZIP fájlt és a mellékelt dokumentáció alapján frissítsük fel az install lemezeket. Ne felejtsük el az 1-es install lemezen lévô Config.Sys fájlban a SET COPYFROMFLOPPY=1 értéket beállítani, ugyanis ellenkezô esetben az install program a CD-rôl fogja felmásolni a (régi) CD meghajtót és ezért az install után már nem fog mûködni a CD-ROM.

Ha semmiképpen sem tudjuk CD-ROM-unkat OS/2 alatt mûködésre bírni (viszont van elég helyünk), akkor DOS alól másoljuk fel az install CD-ROM \OS2IMAGE könyvtárát a HD-re, az OS2SE20.SRC fájlt a gyökérbe és az 1. install lemezen lévô Config.Sys sorát módosítsuk, hogy az a HD-n található OS2IMAGE könyvtárra mutasson:

SET OS2_SHELL=SYSINST2.EXE X:\OS2IMAGE

Ezután indítsuk el a rendszert az OS/2 telepítô-lemezeirôl és a telepítô-program automatikusan meg fogja találni a HD-n az anyagot.

Ha az OS/2 Warp installációjakor kérjük a partíció formázását, majd ezután röviddel akad el a telepítés, akkor érdemes az installációs lemezekrôl bootolva (F3-at választva, az installáció helyett OS/2 parancssort kapunk), elôre (safe formatot használva, lásd az /L kapcsolót) megformázni az installációs partíciót. A Warp format programja ugyanis az alapértelmezés szerint nem ellenôrzi a merevlemezt a rossz szektorok után és lehet, hogy egy ilyen rossz szektor miatt akad el a telepítés. Az OS/2 parancssorból a FORMAT X: /L vagy FORMAT X: /L /FS:HPFS parancsokkal tudunk safe formatot végrehajtani, attól függôen, hogy FAT vagy HPFS fájlrendszerre formázunk. (A FORMAT program a 2. install lemezen található.) Ezután újrakezdhetjük a telepítést, de amikor az installációs program kérdezi, akkor már ne kérjük a partíció újraformázását.

Amennyiben telepítés közben azt az üzenetet kapjuk, hogy az OS/2 nem képes a HD-t vagy a floppy meghajtót mûködtetni (OS/2 is unable to operate your hard disk or diskette drive.), akkor az a következôket jelentheti:

1) Az OS/2 nem kompatibilis a HD-, vagy a floppy-vezérlôvel. Ekkor a következôt lehet tenni:

- Töröld ki az OS/2 indításához használt Config.Sys-bôl 
(telepítésnél tehát az 1. install lemezen lévô Config.Sys-bôl) 
az összes sort, amely BASEDEV=xxxxxxx.ADD alakú (x akármilyen
karakter lehet. 

- Írd be a Config.Sys-be a következô két sort:

 BASEDEV=IBMxFLPY.ADD
 BASEDEV=IBMxINT13.ADD (x=2, ha mikrocsatornás PC-d van, egyébként x=1)

- Kezdd újra a telepítést.

2) A floppy vagy a HD vezérlôhöz egyéb eszköz (például tape backup) is csatlakoztatva van. Sokszor segít, ha az install idejére lekapcsoljuk ezt az egységet.

3) A hibaüzenet esetleg IRQ konfliktus következménye is lehet.

4) Ugyancsak ez a hibaüzenet jelentkezik, ha olyan partícióra akarjuk az OS/2-t installálni, amelyik elôzôleg valamilyen DOS tömörítô programmal (például DoubleSpace) lett tömörítve. Mivel az OS/2 nem kompatibilis ezekkel a tömörítô programokkal, a telepítés megkezdése elôtt vissza kell állítani az eredeti állapotot.

Egyes esetekben segíthet az IBM1S506.ADD driver paraméterezése vagy lecserélése egy régebbi változatra is. Paraméterezéskor a következô kapcsolók használhatók:

/!V   hangos (verbose) mód

/DT:x	DMA mód (x=F/B)

/!DSG	kikapcsolja a scatter-gather módot

/A:n  	az adapter száma (például /A:0 = primér adapter)

/!R  	kikapcsolja az adapter reszetelést

/P:hhh	az adapter default portcímének fölülírása (hexa)

/IRQ:n 	az adapter default IRQ-jának fölülírása

/I   	DASD adapter figyelmen kívül hagyása 

/DC:n	DMA csatorna beállítása (n=3/5/6/7)

/DSGP:hhh a DMA scatter-gather port megadása (default=400h)

/!BM	bus master DMA kikapcsolása

/U:n  	egység ID (a default 0)

/T:n  	a hibajavítás maximális összideje (default=30s)

/GEO:(n,n,n,n) drive geometria: cyl/head/sec

/!SMS 	letiltja az SM támogatást (Ha Promise 
    	a controller, akkor ez kell!)

/LBA  	LBA mód

/!DM  	megakadályozza az OS2DASD.DMD-t, hogy az /U 
    	kapcsolónál megadott egységet menedzselje

/F	ráerôszakolja a rendszerre a megadott egységet

/!ATAPI	az egység ATAPI CD-ROM

5) Eltûnt vagy megsérült a Config.Sys.

2Gb-nál nagyobb IDE merevlemez esetén problémák adódhatnak a partícionálásnál. A legtöbb esetben a telepítô-program pár Mb-osnak látja a merevlemezt. Ebben az esetben frissíteni kell a telepítô-lemezen található IBM1S506.ADD és IBMIDECD.FLT fájlokat (ha az új driverek nem férnének fel, akkor törölhetjük az IBM2*.* fájlokat, amennyiben nem PS/2-es a gép). Az 1-es telepítô-lemezen található Config.Sys fájlba írjuk be a SET COPYFROMFLOPPY=1 sort, hogy a telepítés során a merevlemezre is az új fájlok kerüljenek fel.

Amennyiben a Warp 4 telepítését vagy késôbb mûködését sorozatos TRAP-ek (8, D) kísérik, akkor próbáljuk meg az IBM1S506.ADD vezérlôt kicserélni egy korábbi verzióra, vagy a Daniella féle vezérlôre.

SCSI merevlemezek esetén problémát okozhat (például nem lehet a rendszert a telepítés után újra betölteni), ha a merevlemezt elôzôleg egy másik vezérlôkártyával formáztuk meg. Ilyenkor az egyetlen megoldás az, hogy a gépben lévô vezérlôkártyával (alacsony szinten) újraformázzuk a merevlemezt.

Ha a Warp 4 telepítô-programja a hardver automatikus detektálása közben fagy le, akkor ellenôrizzük, hogy a hálózati kártya nem a 300-as I/O címre lett-e konfigurálva. Ha ez lenne a helyzet, akkor állítsuk át a kártyát másik címre, vagy tegyük bele a telepítô-lemezen található Config.Sys-be a BASEDEV=RESERVE.SYS /P:300,20 sort, amely kikapcsolja a 300-as címen történô detektálást. Ugyanez a driver segít a notebookok PCMCIA eszközeinek felismertetésében is. Errôl bôvebben a notebook site-on lehet olvasni.


A témához kapcsolódó más oldalak:


< [ OS/2 kérdések és válaszok | Keresés | Észrevételek, megjegyzések ] >
Utolsó módosítás ideje: 2000.01.23.